AXUDA PARA O PAGO DE TAXAS

Autoliquidación de tasas

O pagamento da taxa de todos os procedementos incorporados nesta Oficina Virtual de Industria debe iniciarse no momento de cubrir o formulario normalizado da declaración responsable, comunicación ou solicitude na sede electrónica da Xunta de Galicia, seguindo os pasos indicados no apartado Inicio do pago.

Unha vez iniciado o pago, mostraráselle unha pantalla co importe que a persoa obrigada deberá aboar, que pode ser un importe fixo máis un importe variable en función da potencia ou outros factores, como o que se mostra no apartado Datos da persoa obrigada ao pago (suxeito pasivo) . Recorde que se vostede quere pagar como representante debe seguir as indicacións do apartado Posibilidade de pago como representante

Non é preciso introducir os códigos asociados á taxa correspondente, xa que o sistema os carga automaticamente.

Lembre que debe ter en conta:

Pago con cargo en conta

Solo se pode pagar mediante cargo en conta se a operación de pago se inicia con certificado (tamén se admiten certificados de representante de persoa xurídica)

O titular da conta do cargo debe ser necesariamente o que consta no certificado co que se accedeu

Obrigatorio para persoas xurídicas

Pago con tarxeta

A persoa que efectúa o pago non pode ser persoa xurídica

O titular da conta da tarxeta do cargo debe coincidir co que efectúa o pago

O pago mediante a entidade bancaria propia ten como límite o establecido nas condicións da tarxeta

O pago en entidade bancaria distinta, por exemplo, en Abanca ten un límite de 60€

Pago semipresencial

Debe comezar o pago desde o formulario normalizado de solicitude, ao igual que no pago en electrónico

No último paso dentro da Oficina Virtual Tributaria debe elixir “pago presencial”

Ir á entidade bancaria e pagar (teña en conta que o pago pode tardar en verse reflexado na Oficina Virtual Tributaria)

Para mais información ver: Axencia tributaria de Galicia

Unha vez cubertos todos os datos necesarios do formulario poderá pasarse o seguinte punto

Gardar borrador para obter os campos necesarios para o calculo da taxa

Premer en "Calcular a taxa" dende o formulario

Acceder ao pago

Premer no botón "Aquí" para acceder á Axencia Tributaria de Galicia

Seleccionar ou omitir certificado

Sen certificado (pulsar “Cancelar”)

Mesmo ou distinto certificado que na presentación

Cubrir os datos da persoa obrigada ao pago (suxeito pasivo)

Existe a posibilidade de que o pago o realizara outra persoa en nome da persoa obrigada ao pago (suxeito pasivo) seguindo os seguintes pasos:

Cubrir cos datos da persoa obrigada ao pago no apartado “Datos do suxeito pasivo” (1), marcar a casiña “o representante é distinto do suxeito pasivo” e cubrir os “Datos do representante” (2) que levará acabo o pago

O certificado que se empregará neste caso é o do representante e a conta ten que ser de titularidade do representante

Volver a acceder ao pago

Cos datos obtidos despois de facer o pago na entidade bancaria:

Completar os datos de data e NRC

Pulsar validar